New-Estima-2016 911-Carrera

ศูนย์ติดตั้งแก๊สขั้นเทพ

ติดngv พร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะ

ติตดั้งแก๊ส อู่ลาดปลาเค้า 

ติด lpg ราคาถูก ของแถมมากมาย

ติดแก๊ส ด้วยอุปกรณ์ที่ป้องกัน"เครื่องร้อน"

แก๊สNGV ต้องติดตั้งในรถยนต์ด้วยช่างผู้ชำนาญ

Pajero sport ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ประหยัดกว่า 5 เท่าเมือใช้น้ำมัน

ติดแก๊ส lpg ต้องหมั่นตรวจสอบ รอยรั่ว อย่างสม่ำเสมอ

 

aboutus

แก๊ส ngv

แก๊ส ngv กับอุปกรณ์การติดตั้งที่ได้คุณภาพ "Fobos" ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง และเครื่องยนต์

แก๊ส ngv ลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้เมื่อก๊าซรั่วหรือเกิดอุบัติเหตุ เพราะแก๊ส ngv ติดไฟยาก เมื่อเกิดรั่วไหล แก๊สเอ็นจีวีจะไม่สะสมอยู่บนพื้นดิน

การติดแก๊ส ngv ก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด และไม่ก่อให้เกิดการสกปรกของน้ำมันเครื่อง จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่องได้แก๊ส ngv เป็นแก๊สถูกอัดที่แรงดัน 200 bar หรือ 3,000 psi และถูกกักเก็บไว้ในถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษให้ สามารถรองรับแรงดันได้

มีสภาพเป็นก๊าซหรือไอที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าอากาศ จึงเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุ้งกระจายไปตามบรรยากาศอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีการสะสมลุกไหม้บนพื้นราบ

แก๊ส ngv มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น การติดแก๊ส ngv เป็นข้อได้เปรียบเพราะรัฐบาลส่งเสริม มีนโยบายในเรื่องของการกำหนดราคา ทำให้ราคาอยู่ในการควบคุม แก๊ส ngv รถยนต์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการประหยัดพลังงาน


service banner